Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 27 maja /czwartek/ 2021 r. o godzinie 14.00 w trybie zdalnym przez system  internetowy.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę nr XXX/508/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnego w Przemyślu.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Włącz edukacje dobrej jakości w województwie podkarpackim”.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w stawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.
  9. Sprawy różne.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30