Odwołane Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego nie odbędzie się w dniu 10 maja 2021r. o godzinie 12.00   w trybie zdalnym przez system internetowy.

 Porządek obrad przewiduje:

   1. Przyjęcie protokołów nr 9/2021, 10/2021,11/2021.

   2. Kontrola obecnej sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka   Chopina w Rzeszowie.

   3.  Sprawy różne.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30