Posiedzenie Komisji Regulaminowej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Regulaminowej odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2021 r. o godzinie 8:00 w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 2/21.
  2. Opracowanie autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
  3. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30