Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. (czwartek)
o godz. 13:00 w systemie zdalnym przez Internet.

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 32/21 z dnia 05 marca 2021 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
  4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 r, podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
  5. Sprawozdanie z realizacji programów naprawczych w kontekście zaciągniętego kredytu restrukturyzacyjnego w BGK.
  6. Informacja na temat bieżącej sytuacji w Województwie Podkarpackim w związku z pandemią COVID-19 i rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2.
  7. Informacja dotycząca realizowanego Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid 19 na Podkarpaciu, w aspekcie ich dystrybucji oraz zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców.
  8. Informacja Zarządu o kierunku i stopniu zaawansowania działań w zakresie powstania szpitala uniwersyteckiego.
  9. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30