Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 23 kwietnia /piątek / 2021 r. o godzinie 11.30  w  trybie zdalnym przez system  internetowy.

Porządek obrad przewiduje:

1.     Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

2.     Uchwała Nr 265/5258/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2020.

3.     Uchwała Nr 265/5259/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia korekty informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2020 r. planu finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

4.     Instytucje kultury w czasie trwania epidemii – podejmowanie nowych działań w celu utrzymania działalności.

5.     Informacja Zarządu Województwa dotycząca organizacji Festiwalu Kultury Lasowiackiej w dniach 21-29 sierpnia br. 

6.     Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30