Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2021 r. (piątek) o godzinie 9:00 w systemie zdalnym przez Internet.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

  1. Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2020 roku.
  2. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie za rok 2020.
  3. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30