Odwołane Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego nie odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2021r. o godzinie 12.00 w trybie zdalnym przez system internetowy.

          Porządek obrad przewiduje:

1.     Kontrola obecnej sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

2.     Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30