Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:30 w systemie zdalnym przez Internet.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

1.     Informacja Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego o działaniach w/w Komisji w związku z pismem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego dot. wniosku formalnego o przekazanie do prac w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/140/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r.  w sprawie  przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).

2.     Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30