Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r. o godzinie 10:00w trybie obrad zdalnych określonych w załączonym Zarządzeniu Nr 11 Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu powierzchni w budynku położonym w Jarosławiu przy ul. Traugutta 9 dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wynajmowanej powierzchni przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

5.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło.

6.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 - 2045.

7.  Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami pozostającymi w zasobie Wojewódzkim za 2020 rok.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30