Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku  Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku  Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r. o godz. 9:00w trybie obrad zdalnych określonych w załączonym Zarządzeniu Nr 7 Przewodniczącej Komisji Rozwoju RegionalnegoSejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Proponowany porządek obrad:

1.     Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

2.     Informacja nt. stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

3.     Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30