Posiedzenie Komisji Regulaminowej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Regulaminowej Sejmiku odbędzie się w dniu 8 marca 2021 roku o godzinie 9:00 w trybie zdalnym w systemie Pexip.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu nr 1/20
  2. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Regulaminie Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji.
  4. Sprawy różne.​

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30