Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 2 marca 2021 r.  o godzinie 13.00w trybie zdalnym przez system internetowy.

 Porządek obrad przewiduje:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2.  Kontrola obecnej sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1  im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

3.  Sprawozdanie z prac Komisji za 2020r.

4.  Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30