Zmiana terminu Posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Na prośbę radnych członków komisji przełożono posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego na dzień  29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) na godzinę 8:30. Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym. 

Jednocześnie w uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji  w załączeniu przekazuję prezentacje przygotowane przez departamenty merytoryczne UMWP zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad posiedzenia w/w komisji dotyczące:

  1. stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  2. sprawozdania rocznego z realizacji: Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad oraz Programu Strategicznego „Błękitny San”.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
  2. Informacja nt. stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  3. Informacja dot. przyjęcia sprawozdania rocznego z realizacji: Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad oraz Programu Strategicznego „Błękitny San”.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr LXII/986/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2018r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, zmienionej uchwałami Nr XVII/271/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. i Nr XXI/348/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia 2020 r.
  5. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30