Zdalne Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r.  o godz. 9:00  w trybie obrad zdalnych określonych w załączonym Zarządzeniu Nr 4 Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. PIN do wideokonferencji: 1111

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia  
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
    19 m² powierzchni dachowej budynku „A” położonego w Krośnie
    przy ul. Korczyńskiej 57.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045.
  4. Informacja dotycząca dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu wojewódzkiego za rok 2019.
  5. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30