Odwołane Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego nie odbędzie się w wyznaczonym wcześniej terminie.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

  1. Informacja Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o stanie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich.
  2. Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
    w Rzeszowie o stanie bezpieczeństwa na drogach krajowych na podkarpaciu.
  3. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30