Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 22 maja 2020 r. (piątek) o godz. 14.00 w trybie zdalnym przez Internet.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu nr 6/20 z 24 lutego 2020 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia „EUROMONTANA”.
  3. Informacja o działaniach bieżących w ramach Karpat.
  4. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30