Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego, które odbędzie się w dniu 25 maja 2020 r.  o godz. 8:00  w trybie obrad zdalnych określonych w załączonym Zarządzeniu Nr 3 Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. PIN do wideokonferencji: 2222

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia  
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.(1)
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.(2)
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu części gruntu wraz z budynkiem M położonym w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności do nieruchomości na rzecz Gminy Żurawica.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Krakowie.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045.
  8. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30