Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad przewiduje:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020r.
w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020r.
w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na
realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.
5. Sprawy różne.

 

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30