Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 22 maja 2020 r. (piątek) o godz. 8.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad przewiduje:


1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 24 lutego 2020 roku.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia „EUROMONTANA”.
3.Przyjecie sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego za I kwartał 2020 r.
4.Przyjecie sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Radnych Województwa Podkarpackiego za I kwartał 2020 r.
5.Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30