Posiedzenie Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 8.30 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji: nr 4/19 z 25 listopada 2019 r. oraz 5/19 z 26 listopada 2019 r.
  2. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego za 2019 r.
  3. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30