Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:30 w sali nr 147 I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zwiększenie powierzchni najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie dla Przedsiębiorstwa Geodezyjnego SmartMap.
  3. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30