Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie  się w dniu 24 lutego 2020 r. w sali 149 o godz. 10.30 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

 1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia  27 stycznia 2020 roku.

  2.Przyjecie sprawozdania z wyjazdów  zagranicznych Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu  Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i  delegacji  przez Urząd Marszałkowski  województwa Podkarpackiego za IV kwartał 2019r.

  3.Przyjecie  sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Radnych Województwa Podkarpackiego  za IV kwartał 2019r.

         4.Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30