Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 24 lutego /poniedziałek/  2020 r. o godz. 9.00 w sali 149, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

1. Przyjęcie protokołów nr 17  i 18 z dwóch poprzednich posiedzeń  Komisji. 

2. Przedstawienie  spraw dotyczących działalności Podkarpackiego Centrum  Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie  w kontekście  rozważanych  zmian organizacyjnych.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie  utworzenia  Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu i połączenia go z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach  awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie ogłoszenia przez Sejmik  Województwa Podkarpackiego roku 2020 na Podkarpaciu  Rokiem Kardynała  Stefana Wyszyńskiego.

 7. Sprawy różne.

 

 

 

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30