Odwołane Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Zawiadamiam, że posiedzenie  Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu  21 lutego 2020r. o godz. 13.00 w sali nr 149 w budynku  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

  Porządek obrad przewiduje:

1.    Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2.    Stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wg. stanu na koniec IV kwartału 2019r.

3.    Stan wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) wg. stanu na  koniec IV kwartału 2019r.

4.    Działalność Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów  w trakcie realizacji PROW 2014-2020 – wg. stanu  na koniec IV kwartału 2019r.

 5.  Sprawozdanie roczne z realizacji Podkarpackiego Programu  Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

 6.  Sprawozdanie z realizacji planu pracy za 2019r. oraz planu pracy na 2020 r. przez Zespół Parków  Krajobrazowych w  Przemyślu oraz Zespół   Karpackich Parków  

           Krajobrazowych w Krośnie.

 7.   Informacja z przeprowadzonych doświadczeń realizowanych  ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego za 2019 r.

 8.   Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30