Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 r. o godz. 1300, w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 26.11.2019 r.
  2. Rozpatrzenie skargi Pana S. W. na działania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
  3. Rozpatrzenia petycji Pani K. M. dotyczącej uwzględnienia uwag w zakresie rozwoju zintegrowanej sieci dróg rowerowych w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030.
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 r.
  5. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30