Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu  27 stycznia 2020 r.  o godz. 11:00 w sali  212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy  al.  Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia  
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wydzierżawianej powierzchni przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.
  5. Prezentacja „Planu poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich na lata 2020-2024”.
  6. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30