Posiedzenie Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) w sali 149 o godz. 14.30 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji: nr 2/19
    z 15 lipca 2019 r. oraz 3/19 z 30 sierpnia 2019 r.
  2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2020 rok.
  3. Omówienie współpracy z Komisją Karpacką w 2020 roku wraz
    z analizą możliwości utworzenia Domu Polskiego w uzdrowiskowej miejscowości Truskawiec na Ukrainie na bazie przedwojennego budynku „Willa Wawel”
  4. Sprawy różne.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30