Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r., w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Posiedzenie komisji planowane jest w przerwie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Podkarpackiego zaplanowanymi w tym dniu.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
    w dniu 17.10 .2019 r.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 r.
  3. Sprawy różne.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30