Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali nr 225 II piętro
w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9 w Rzeszowie.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji nr 11 z dnia 28.10.2019 r.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej
  i Społecznej na 2020 r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego
  w Żurawicy.
 4. Przyjęcie informacji o realizacji zadań ROPS w 2019 roku oraz zadań planowanych do realizacji w 2020 roku – spotkanie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego
  w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9.
 5. Sprawy różne.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30