Zmiana terminu i miejsca posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Zmianie uległ termin i miejsce wyjazdowego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego ustalony na dzień na 25 czerwca 2015r. w MKL w Kolbuszowej.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015r o godzinie 10.30 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

 

Do proponowanego porządku obrad zostaną wprowadzone dodatkowo do zaopiniowania dwa projekty uchwał:

- Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego

- Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2015.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30