Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 29 czerwca 2015 r. o godz. 9.30 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 25.05.2015 r./nr 7/.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V/89/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostce samorządu terytorialnego.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podkarpackim – 2014 rok.
6. Informacja o wynikach finansowych i działalności leczniczej za 2014 r. oraz za okres 1.01.2015 r. – 31.03.2015 r. podmiotów leczniczych nadzorowanych przez samorząd województwa podkarpackiego.
7. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30