Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 21 maja 2015 r.
2. Wojewódzkie muzea na wolnym powietrzu – stan obecny i perspektywy rozwoju - obrady z udziałem dyrektorów: MKL w Kolbuszowej i MBL w Sanoku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sanoku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
13. Instytucje kultury Województwa Podkarpackiego w mediach - formy promocji.
14. Sprawy różne.

Wyjazd Komisji nastąpi busem punktualnie o godz.10.00 spod budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Zbiórka w holu budynku Urzędu Marszałkowskiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie o godz.9.55.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30