Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 23 czerwca 2015 r. o godz. 13.00 w sali 149 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Informacja nt. realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w roku 2014 – zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r.
3. Informacja o stanie przygotowań ZIT dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
4. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30