Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 18 czerwca 2015 r. o godzinie 15.00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołów: nr 7 z dnia 15 maja 2015 r. oraz nr 8 z dnia 25 maja 2015 r. z posiedzeń Komisji Głównej.
2. Zaopiniowanie projektu porządku obrad sesji Sejmiku.
3. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
4. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30