stepienWŁADYSŁAW STĘPIEŃ 

Radny Województwa Podkarpackiego IV kadencji.  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska do dnia 16 lipca 2013 roku. Aktualnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. W Sejmiku członek Klubu Radnych  Polskie Stronnictwo Ludowe. Przedstawiciel Sejmiku w WFOŚi GW. Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu.

Wcześniej Poseł na Sejm II, III, IV i V kadencji w latach1993–2007, sprawował mandat poselski z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W Sejmie pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Przewodniczącego Zespołu Posłów Związkowych. Od 1968 pracował w Kopalniach i Zakładach Przetwórczych Siarki „ Siarkopol” w Tarnobrzegu jako sztygar zmianowy i specjalista techniczny. Na początku lat 80. został urlopowany z kombinatu do związków zawodowych, w których pracował do 1993. Od 1983 do 1984 i od 1990 do 1993 był przewodniczącym NSZZ Pracowników Górnictwa i Przetwórstwa Siarki, a w latach 1984–1990 wiceprzewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Górników. Uczestnik” Okrągłego Stołu”. W 2008 roku został asystentem i doradcą Posła Jana Burego, Wiceministra Skarbu Państwa. Aktualnie na emeryturze.

Wykształcenie pomaturalne. Ukończył w 1975 Studium Organizacji i Zarządzania Gospodarką w Rzeszowie.

Prywatnie żonaty, dwoje dzieci, troje wnuków. Zainteresowania: tenis stołowy, wędkarstwo. 

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30