pioroTADEUSZ PIÓRO
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego-od 27.05.2013r.
 
Radny Województwa Podkarpackiego IV kadencji. Od 27 maja 2013 roku członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Jest członkiem Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska a także Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia.  W Sejmiku członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. 

Urodzony 29.10.1956 roku. Zamieszkały w Sanoku. Żonaty, ma dwójkę dzieci - syna i córkę.
Wykształcenie wyższe - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, biolog.

Od 1979 roku pracuje w Inspekcji Sanitarnej. Pełnił szereg funkcji i stanowisk.
Od 01.09.2004 r. jest Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie i jednocześnie Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzozowie.
Jest specjalistą I stopnia z epidemiologii, II stopnia z higieny.
Był kierownikiem specjalizacji dla ponad 30 pracowników służby zdrowia z całego woj. podkarpackiego.
Posiada ukończone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi 2-letnie studnia podyplomowe w zakresie „Zdrowia Publicznego". Posiada szereg certyfikatów i ukończonych szkoleń.
Jest auditorem wiodącym z norm ISO 9001, 17025, 22000 oraz AQAP.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30