nowakowski
ZDZISŁAW NOWAKOWSKI

Radny Województwa Podkarpackiego IV kadencji. Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego do dnia 16 lipca 2013 roku. Członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego. W Sejmiku członek Klubu Radnych Platforma Obywatelska. Sekretarz Rady Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. Członek Kapituły Znaki Jakości ”Interkl@sa”.

Wcześniej Przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu w latach 1998-2010. Przedstawiciel Mielca w Związku Miast Polskich  w latach 1998-2010 oraz Członek Zarządu Związku Miast Polskich  w latach 1998-2010. Współpracuje z Instytutem Informatyki Politechniki Warszawskiej oraz Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Informacyjnego. Aktualnie Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu od 1997 r. Społeczny Dyrektor Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży „KANA" - nagrodzonej w 2004 roku przez działającą przy Episkopacie Polski Radę Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia" Wyróżnieniem Specjalnym „TOTUS” za „promocję człowieka, pracę charytatywną i edukacyjno-wychowawczą".

Wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Politechniki Warszawskiej, którą ukończył w 1979 roku. Autor 7 podręczników, 8 książek oraz kilkudziesięciu artykułów z dziedziny informatyki i technologii informacyjnej.

Odznaczony Złotym Medalem Dei Regno Servivre nadanym przez Biskupa Tarnowskiego w 2011 roku, Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2009 roku oraz Złotą Odznaką Akademickiego Związku Sportowego w 1980 roku. Dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej  w 1986 roku i 1993 roku oraz Nagrodą Rektora Politechniki Warszawskiej  w 1982 roku i  2002 roku.

Prywatnie: Żonaty, dwoje dzieci, dwóch wnuków. Zainteresowania: fotografia, muzyka, sport, nowe technologie.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30