laczakCZESŁAW ŁĄCZAK
 
Radny Województwa III i IV kadencji.Wiceprzewodniczacy Sejmiku Województwa Podkarpackiego  III kadencji. 
Przewodniczący  Komisji Budżetu, Mienia i Finansów od dnia 16 lipca 2013 roku. Członek Komisji Rolnictwa,Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. W Sejmiku Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. 

Urodzony 16.11.1954 r.

Zamieszkały: Zawierzbie

Wykształcenie wyższe, ekonomista, biegły rewident.
Praca: Firma Oponiarska Dębica S.A - Menedżer Zespołu Administracji

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30