kowalskaAnna Kowalska
 
Radna Województwa Podkarpackiego IV kadencji. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego IV kadencji do dnia 27 maja 2013 roku. Aktualnie Członek Komisji Rolnictwa Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, Komisji Ochrony Zdrowia,Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji Budżetu Mienia i Finasów.  W Sejmiku członek Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Urodziła się 18 listopada 1947 roku w Dynowie. Z zawodu jest nauczycielką. Absolwentka filologii rosyjskiej Studium Nauczycielskiego, magister politologii Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Ukończyła także Studium Podyplomowe z Europeistyki. 

W latach 1978 - 1980 Gminny Dyrektor Szkół w Dynowie.
Od 1989 do 1991 roku Dyrektor Biura Posła w Kancelarii Sejmu RP.
Od 1991 do 1996 roku prowadziła własną działalność gospodarcza.
Od 1994 roku radna samorządów, w tym samorządu Powiatu Rzeszowskiego.
Od 1996 do 1998 roku i od 2002 do 2006 roku Burmistrz Miasta Dynowa.
Doradca Wojewody Podkarpackiego.
Wieloletni Komendant Hufca ZHP.

Od 2008 roku Sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD w Rzeszowie. Do 27.05.2013r.Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego IV kadencji.

Udziela się w organizacjach społecznych: ekologicznych, turystycznych, radach społecznych służby zdrowia, organizacjach osób niepełnosprawnych.

Założycielka Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
Koordynatorka programu „Błękitny San" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30