altMirosław Karapyta
 
Marszałek Województwa Podkarpackiego  IV kadencji do dnia 27 maja 2013 roku. Członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji.

Urodził się 11 grudnia 1960 roku w Jarosławiu. Z zawodu nauczyciel, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

W 1990 roku rozpoczął pracę w administracji, jako dyrektor Delegatury w Lubaczowie Kuratorium Oświaty w Przemyślu. Funkcję tę pełnił do 1999 roku.

Od 2002 roku do 2005 roku pełnił funkcję Wicekuratora Oświaty w Rzeszowie.

W latach 2005 - 2006 był Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego nadzorował departamenty: zdrowia oraz dróg i transportu.

Ukończył dwuletnie Studia Podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w Kolegium Ekonomiczno - Społecznym Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W 1996 roku otrzymał stypendium naukowe w Georgetown University w Waszyngtonie (USA).

W 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

W listopadzie 2007 roku został mianowany na stanowisko Wojewody Podkarpackiego. Do 27.05.2013r.-Marszałek Województwa Podkarpackiego IV kadencji. 

Jest autorem wielu publikacji naukowych w większości dotyczących społeczno -ekonomicznych problemów naszego regionu i kraju, tożsamości kulturowej, oraz problemów transgraniczności.

Żonaty, ojciec trójki dzieci (córka Karolina, synowie Witold i Piotr). Żona Grażyna z zawodu jest nauczycielem.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30