EWA DRAUS
draus

Radna Województwa Podkarpackiego IV kadencji. 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego od dnia 16 lipca 2013 roku do dnia 27 czerwca 2014 roku. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego od dnia 16 lipca 2013 roku, członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia oraz Komisji Gospodarki i Infrastruktury. W Sejmiku członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu - Instytut Politologii i Polityki Regionalnej. W latach 2005-2007 wojewoda podkarpacki, w latach 2000-2003 dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Wykształcenie wyższe w zakresie socjologii i ekonomii, absolwentka: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Wydział Nauk Społecznych), Instytutu Katolickiego w Paryżu (Instytut Nauk Społecznych i Ekonomicznych), Wyższej Szkoły Handlowej w Lille. Działacz społeczny w organizacjach pozarządowych.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30