burek


 JAN BUREK 

Radny Województwa Podkarpackiego I, II, III kadencji w latach 1998-2010 i obecnej IV kadencji 2010-2014. W latach 2002 - 2010 Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej do dnia 24 czerwca 2013 roku. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego IV kadencji od 27 maja 2013 roku do 26 maja 2014 r. Członek Komisji Budżetu, Mienia i Finansów.  Profesor  Politechniki Rzeszowskiej – Kierownik  Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa tej uczelni.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej w Krakowie - 1976. W latach 1976-78  Asystent na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Od 1978 do chwili obecnej pracuje w Katedrze Technik Wytwarzania i Automatyzacji Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Pracę doktorską obronił w 1985 roku, a habilitacyjną w 1997 roku.  Od 1998 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Politechnice Rzeszowskiej. Z dniem 1 października 2004 r. objął stanowisko Kierownika Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji Politechniki Rzeszowskiej. Jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji, 5 wdrożeń przemysłowych oraz 7 patentów zastosowanych w przemyśle. Jest autorem 5 skryptów uczelnianych.

Jako Członek Zarządu latach 2002 – 2010,  nadzorujący Departament Edukacji, Nauki i Kultury i Departament Społeczeństwa Informacyjnego,  był inicjatorem i współautorem wielu projektów  finansowanych przez środki UE, m.inn.: Podkarpacki Fundusz Stypendialny dla Doktorantów, Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Budowa Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Budowa Rynku Galicyjskiego w Sanoku, Budowa Podkarpackiej Troi w Trzcinicy, Modernizacja obiektów Muzeum Zamek w Łańcucie (Kasyno, Maneż, Storczykarnia), Modernizacja Filharmonii Podkarpackiej, Modernizacja Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Modernizacja Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Modernizacja Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa, Wirtualne Muzea Podkarpacia, Podkarpacki System Elektronicznej Administracji Publicznej (PSEAP), Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM).

Nagrodzony wielokrotnie Nagrodami  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Rektora Politechniki Rzeszowskiej. Odznaczony Medalem Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej. 

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30