Wojciech Stanisław Zając

zajac bio

WOJCIECH STANISŁAW ZAJĄC

Radny Województwa Podkarpackiego V i VI kadencji. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji od dnia 26 listopada 2019 r., Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury, członek Komisji Głównej oraz Komisji Statutowej.

Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, delegat do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,

W latach 2014-2018 Radny Województwa Podkarpackiego V kadencji, Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji Karpackiej, członek Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Głównej, delegat do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.  

W latach 2010-2014 radny Rady Powiatu w Jaśle.

W latach 2007-2016 asystent w Katedrze Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Aktywny społecznie, znany z szeregu inicjatyw. W przeszłości współpracował ze Stowarzyszeniem na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol" w Jaśle, gdzie udzielał bezpłatnych porad prawnych oraz prowadził warsztaty w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie projektów. Aktualnie jest wiceprzewodniczącym Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, członkiem Rady Muzeum przy Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Jest również współzałożycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia im. Senatora Stanisława Zająca w Jaśle oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Prywatnie żonaty, ojciec Karola, Konstancji i Stasia.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30