Stanisław Kruczek

kruczek

STANISŁAW KRUCZEK

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego V i VI kadencji, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej, Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Członek Klubu Radnych PiS Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Od 2014 roku Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego odpowiedzialny za Projekty Infrastrukturalne i Politykę Społeczną, a w latach 2014-2020 za Ochronę Zdrowia.

Prezes i twórca sukcesu Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST w Tyczynie – pionierskiego projektu, służącego upowszechnieniu telefonii i usług teleinformatycznych na obszarach wiejskich, które zaowocowało utworzeniem wielu przedsięwzięć gospodarczych i ekonomii społecznej w „Dolinie Strugu”.

Aktywny działacz Akcji Katolickiej, członek Rady Społecznej Archidiecezji Przemyskiej, wielokrotnie angażował się w inicjatywy obywatelskie na terenie Podkarpacia.

Samorządowiec od 1990 roku.W latach 1990-1998 był radnym I i II kadencji i zarazem przewodniczącym pierwszej demokratycznie wybranej Rady Miejskiej w Błażowej. Radny Powiatu Rzeszowskiego III i IV kadencji w latach 2006-2014, gdzie przewodniczył Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu, Komisji Budżetowej oraz był członkiem Rady Społecznej największego w regionie SP ZOZ nr 2 w Rzeszowie.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej i Instytutu Łączności.

Od 1988 roku w związku małżeńskim z Wiolettą, z którą wychowali szóstkę dorosłych już dzieci. W wolnym czasie uprawia sport, szczególnie pasjonuje się piłką nożną, przez kilka lat społecznie pełnił funkcję prezesa LKS „Błażowianka”. Najchętniej wypoczywa z rodziną w Bieszczadach.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30