Piotr Pilch

pilch bio

 PIOTR PILCH

Radny Województwa VI kadencji, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego od 17 listopada 2018 r. Członek Komisji Głównej, Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska oraz Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30