Mieczysław Tołpa

tolpa bio

 MIECZYSŁAW TOŁPA

Radny Województwa Podkarpackiego VI kadencji. Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, członek Komisji Rewizyjnej.

Członek klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość

Magister matematyki, nauczyciel dyplomowany, ukończył studia podyplomowe z informatyki oraz studia podyplomowe z zarządzania MBA ( Master of Business Administration). Posiada ukończony kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zdał egzamin państwowy uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ma ukończone kursy (szkolenia) z zakresu ekonomii i rachunkowości . W czasie studiów działał społecznie w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym oraz w Akademickim Związku Sportowym pełniąc funkcję prezesa.

Pracował jako nauczyciel matematyki i informatyki, zasiadał w radzie nadzorczej Hortino ZPOW w Leżajsku SP. z o.o. , przez trzy kadencje pełnił funkcję Wójta Gminy Leżajsk, w-ce przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego V kadencji.

Jest Dyrektorem Poczty Polskiej S.A. Region Sieci w Rzeszowie.

Za swoją działalność został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Medalem za Długoletnią Służbę.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości. 

Jego zainteresowania to turystyka górska i polityka.

Jest żonaty, ma dwie córki i dwóch synów.

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30