Maria Napieracz

napieracz bio

MARIA NAPIERACZ

Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej.

W Sejmiku członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Radna Powiatu Mieleckiego w latach 2010 – 2018, w tym w latach 2014 – 2018 Wicestarosta Powiatu Mieleckiego.
Powiatowy koordynator walki ze zbyt bliską odległością wiatraków od siedzib ludzkich.

Nauczycielka od 1982 r., w latach 2000 – 2005 dyrektor najpierw Szkoły Podstawowej w Jadachach, a następnie Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie.
W latach 2004 – 2006 prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie - pomysłodawca i realizator kilku projektów, m.in. z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Od 2009 r. prezes Stowarzyszenia „Ku Przyszłości” w Partyni, inicjator powstania i dyrektor czterech niepublicznych przedszkoli w Partyni, Dulczy Wielkiej, Zgórsku i Rudzie. Inicjator wielu działań skierowanych do dzieci, młodzieży, seniorów oraz mieszkańców Partyni i Gminy Radomyśl Wielki: m.in. świetlicy dla dzieci, chóru, wielu wycieczek i cyklicznych imprez. Za swą działalność w 2013 r. Stowarzyszenie pod jej kierownictwem zostało nagrodzone Unijną Perłą Podkarpacia. W roku 2017 r. Maria Napieracz została laureatem konkursu „Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae”.

Obecnie: Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, absolwentka filologii polskiej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Prywatnie: Mężatka, troje dorosłych dzieci i dwoje wnuków.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30