Krzysztof Feret

feret bio
KRZYSZTOF FERET
 
Radny Województwa Podkarpackiego VI kadencji. Członek Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Budżetu Mienia i Finansów oraz Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji.
W Sejmiku członek Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.
 
Konsultant biznesowy, autor i współautor blisko dwudziestu projektów restrukturyzacji przedsiębiorstw w południowo-wschodniej Polsce. Były przewodniczący Rady Nadzorczej Efneo Sp. z o.o. w Warszawie (firma produkująca innowacyjne przekładnie rowerowe).
 
Zaangażowany w działalność społeczną jako radny Osiedla Staroniwa w Rzeszowie i wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Popularyzator i miłośnik chodzenia z kijami (nordic walkingu), członek Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Komunikacji, pomysłodawca i współzałożyciel Stowarzyszenia „Eksperci dla Podkarpacia”.
 
Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie inżynierii procesów w transporcie, logistyce i łańcuchach dostaw. Wieloletni i nadal czynny nauczyciel akademicki w językach wykładowych: polskim i angielskim. Przez 7 lat prorektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.
 
Prywatnie żonaty, ojciec dwójki dorosłych dzieci.
 

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30