Karol Ożóg

ozog bio

 KAROL OŻÓG

Radny Województwa Podkarpackiego VI kadencji. Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji, Wiceprzewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz członek Komisji Gospodarki i Infrastruktury.

Członek Prezydium Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie), nauczyciel akademicki (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie), urzędnik samorządowy (Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – starszy specjalista w Oddziale Mienia Skarbu Państwa i Realizacji Roszczeń)

Aktywny społecznie, jest m.in. członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie, członkiem Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, członkiem Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Rzeszowie.
Odznaczony złotą odznaką Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz srebrną Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT-NOT.

Prywatnie żonaty, ojciec Klary.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30