Kamila Piech

piech bio

KAMILA PIECH

Radna Województwa Podkarpackiego VI kadencji. Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego, członek Komisji Gospodarki i Infrastruktury, Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Komisji Rewizyjnej.

Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W Sejmiku członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

W latach 2014-2016 pracowała w Biurze Senator RP Janiny Sagatowskiej na stanowisku Dyrektora Biura Senatorskiego.

Od lutego 2016 do końca 2018 roku pełniła funkcję Dyrektora Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie była m.in. Przewodniczącą działającej przy Wojewodzie Podkarpackim Komisji ds. Rządowego Wieloletniego Programu „Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w Województwie Podkarpackim” oraz Przewodniczącą Komisji ds. „Infrastruktury przejść granicznych w Województwie Podkarpackim”.

W latach 2016-2018 członek Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Obecnie Wiceprezes Fundacji PRO ARTE ET HISTORIA, ustanowionej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Wykształcenie wyższe prawnicze, absolwentka studiów Executive Master of Business Administration (EMBA), absolwentka studiów Doctor of Business Administration ( DBA) z akredytacją w języku polskim oraz angielskim.

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30